Vietmaru là trang web mà Nelson Mizushima, một người Nhật sống tại Việt Nam viết lại những trải nghiệm khi khám phá những địa điểm thú vị, những điều kỳ thú ở Việt Nam. Nổi bật như các trải nghiệm cưỡi đà điểu, hoá trang với vỏ sầu riêng, tắm suối nước nóng bí ẩn, dựng thần kiếm tại hang động tuyệt mỹ, …