Ở tỉnh Đồng Nai có một công viên mà bạn có thể cưỡi đà điểu. Giá vé khá rẻ tuy nhiên việc cưỡi đà điểu cực kì khó. Vì thế mà cả người tôi trở nên lấm lem bùn đất.