Với suy nghĩ hoá trang bằng sầu riêng sẽ giúp mình trở nên mạnh mẽ. Tôi đã làm thử và trở thành người nổi tiếng trong khắp khu xóm.