Tháng 2 năm 2014, quán McDonald đầu tiên khai trương tại Việt Nam. Nhớ hồi nhỏ tôi hay ghé quán này lắm nên lần này tôi muốn đến ăn mừng ! bằng bộ dạng chú hề Ronald .... Ấy thế mà chẳng được phép đi vào.